rezerwacja wizyty blog
zapoznaj sie z naszymi promocjami!

Regulamin

 1. Studio Urody Nails&Face ze stroną internetową nailsandface.pl z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przasnyskiej 11.
 2. Godziny otwarcia Studia Urody Nails&Face: od poniedziałku do piątku: 09:00 – 21:00, sobota: 9:00 -17:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Studio Urody Nails&Face będzie nieczynne.
 3. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 4. Skorzystanie z oferty Studia Paznokci Nails&Face oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty Studia Paznokci Nails&Face wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 6. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w salonie i na stronie nailsandface.pl.
 7. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.
 8. W przypadku zmiany cen, Klient będzie poinformowany przed zabiegiem.
 9. Promocje i rabaty nie łączą się.
 10. Studio Paznokci Nails&Face posiada w swojej ofercie Karty Podarunkowe na dowolnie wybraną usługę lub kwotę.
 11. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Karty Podarunkowej, Nails&Face nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 12. Karta Podarunkowa ważna jest 3 miesiące od daty zakupu. Data końcowa  widnieje na Karcie Podarunkowej.
 13. Salon nie przedłuża okresu ważności Karty Podarunkowej po upływie  terminu zakończenia widniejącego na karcie podarunkowej.
 14. W przypadku zakupu Karty podarunkowej na konkretny zabieg, nie ma możliwości wykorzystania w przyszłości różnicy kwoty, jeśli Klient wykonał zabieg o niższej wartości niż została pierwotnie zakupiona karta podarunkowa.
 15. Salon nie zwraca różnicy kwoty w przypadku wykonania przez Klienta z Karty Podarunkowej zabiegu o niższej wartości niż zabieg na jaki została pierwotnie zakupiona Karta Podarunkowa.
 16. W przypadku zakupu Karty podarunkowej na daną kwotę, istnieje możliwość zrealizowania Karty Podarunkowej na kilku wizytach w okresie obowiązywania Karty podarunkowej .
 17. Jeżeli wartość realizowanej usługi przekracza wartość Karty Podarunkowej, jego okaziciel zobowiązany jest do dopłaty różnicy.
 18. Skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właściciela Studia Paznokci Nails&Face osobiście, telefonicznie pod numerem 660 137 660, emailem na adres: salon@nailsandface.pl lub korespondencyjnie na adres:  Nails&Face, ul. Przasnyska 11, 01-756 Warszawa. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 19. Reklamacje usług należy zgłaszać do 7 dni od dnia wykonania usługi. Po tym czasie nie będą uwzględniane.
 20. Spóźnienia powyżej 10 minut będą skutkowały skreśleniem z umówionej wizyty lub nie wykonaniem pełnego zabiegu.
 1. Dwukrotny brak odwołania wizyty przez Klienta będzie skutkował, przy umawianiu kolejnej wizyty, dokonaniem zapłaty zaliczki w wysokości 50% umawianej usługi, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie oraz blokadą możliwości dokonywania rezerwacji online.
 2. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Studia Paznokci Nails&Face są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu
  i stosować się do sugestii pracowników.
 4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 5. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, grzybicy, ciąży itd.
 6. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 7. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia
  w trakcie wykonywania zabiegów.
 8. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych.
 9. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej.
 10. Stoły, blaty, fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 11. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy Salonu są zobowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.
 12. Klient korzystając z usług Studia Urody Nails&Face jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
  Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 13. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 14. Za przedmioty pozostawione na terenie Studia Urody Nails&Face, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 15. Studio Urody Nails&Face zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.